Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 1 - 35 of 108
gain đạt được more translation
gamble đánh bạc
game trò chơi
gang băng đảng
gangster găng-xtơ
gap khoảng cách
gape sự há hốc miệng
garbage rác
garden vườn
gardener người làm vườn
garlic tỏi
gas khí
gas station trạm xăng
gasp thở hổn hển
gather tập hợp
gear bánh răng more translation
general chung more translation
generate tạo ra more translation
generation thế hệ more translation
genius thiên tài
gentle nhẹ nhàng
gentleman quý ông
genuine thật
germ vi trùng
gesture cử chỉ
get nhận được more translation
giant khổng lồ
gift quà tặng
ginger gừng
ginseng nhân sâm
girl cô gái more translation
give cho more translation
glacier sông băng
glance liếc qua
glare nhìn chằm chằm
Search

Word of the day:
context · bối cảnh

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.