Vietnamese Dictionary

English Vietnamese
Showing translation entries 71 - 105 of 1090
sanitary vệ sinh
sanitate làm vệ sinh
sapling cây non
sapphire màu ngọc bích more translation
sarcasm sự mỉa mai
sarcastic mỉa mai
sardine cá mòi
sardonic khinh thường
sash khung kính trượt more translation
sashay bước đi khệnh khạng
Satan quỷ Sa tăng
satanic của quỷ Sa tăng more translation
satellite vệ tinh
satiate làm chán ngấy more translation
satire châm biếm
satiric trào phúng
satisfaction sự hài lòng
satisfactory thỏa đáng
satisfy đáp ứng
saturate bão hòa
Saturday Thứ Bảy
satyr Thần rừng (hình nửa người nửa dê trong thần thoại Hy lạp, La mã)
sauce nước sốt
saucy không phù hợp
sauerkraut dưa bắp cải
sausage xúc xích
savage hung dữ more translation
savagery tàn bạo
save tiết kiệm more translation
savor hương thơm more translation
savory ngon
saw cái cưa
sawdust mùn cưa
sawmill máy cưa lớn
saxophone kèn xắc xô phôn
Search

Word of the day:
convention · tục lệ

Browse by Letter

Use our dictionary's search form to translate English to Vietnamese and translate Vietnamese to English.

"more translation" means that there is more than one translation.